Tytuł projektu

Przygotowanie przez Fresh Inset S.A wniosku o Eurogrant wraz ze studium wykonalności do realizacji projektu w ramach programu EIC Accelerator 2022 (Horyzont Europa).

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu EIC Accelerator 2022 (Horyzont Europa), która będzie podstawą realizacji projektu dotyczącego udoskonalenia i przygotowania do wdrożenia jedynych na świecie, funkcjonalnych naklejek i etykiet wykorzystujących nowej generacji technologię utrwalania żywności w oparciu o uwalniane w czasie 1-MCP, które opóźniają dojrzewanie/starzenie się owoców, warzyw i kwiatów.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie pełna dokumentacja aplikacyjna – wniosek o dofinansowanie projektu wraz ze studium wykonalności do realizacji projektu w ramach programu EIC Accelerator 2022 (Horyzont Europa).

Wartość projektu

280 060,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

280 060,00 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty.