Click here for Polish version

Project title

FRESH INSET

Project purpose

The aim of the project is to develop unique products containing the growth regulator – 1-MCP, the aim of which is to delay the ripening processes of fruit, vegetables and flowers.

Planned effects

The effect of the planned R&D works is the development and commercialization of products containing the growth regulator – 1-methylcyclopropene (1-MCP)..

Project value

PLN 3 000 000.00

Contribution of European Funds

PLN 2 400 000.00

Program name

Intelligent Development Operational Program 2014-2020

Measure 1.3: R&D works financed with capital funds

Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – Bridge Alfa.

Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projektu

FRESH INSET

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie unikalnych produktów zawierających regulator wzrostu – 1-MCP, których celem jest opóźniania procesów dojrzewania owoców, warzyw i kwiatów.

Planowane efekty

Efektem realizacji zaplanowanych prac B+R jest opracowanie i komercjalizacja produktów zawierających regulator wzrostu – 1-metylocyklopropen (1-MCP).

Wartość projektu

3 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich

2 400 000,00 zł

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.